Traktat pokojowy

 

trajtate do gazety

 

TRAKTAT POKOJOWY

WORLD PEACE TREATY

 

"/Ja/My, jako obywatel/-e Ziemi, od tej chwili akceptuje/-my odłożenie wszelkich narzędzi agresji i wojny,

nigdy nie pomyślę/-my o angażowaniu się, lub nakłanianiu do wojny, rozwoju, lub używania narzędzi

wojennych na tej planecie lub w przestrzeni kosmicznej, a także, Ja/My, zgadzam/-y się i przysięgam/-y

moim/naszym (niepotrzebne skreślić) narodem, terytorium, radą, religią, miastem, ciałem i duszą ".

 

Imię i Nazwisko …………………………..............…………………

Podpis ........................................................................................

Data ...........................................................................................

Pozycja ......................................................................................

W imieniu ……………………………………………………..

(Naród / Terytorium / Rada / Religia / Miasto / Indywidualne.)

Poświadczony

Imię i Nazwisko .............................................................

Podpis .......................................................................

Data ..........................................................................

Zajmowane Stanowisko ...............................................................

Treść TRAKTATU POKOJOWEGO dostępna jest poniżej. Pobierz treść, wydrukuj i podpisz.

Po podpisaniu tego traktatu, bądź dumnym, pokazuj ten certyfikat gdziekolwiek uważasz, że jest to dla Ciebie ważne, każdy może zobaczyć i zapoznać się z Twoim etosem do bliźnich, do ludzkości i innych tworzących piękno Stwórcy.

        

word download iconzip download

© 2017 Strona Studentów KFSSI PL