Mapa drogi pokojowej

Dwudziestego pierwszego maja 2015 roku, Fundacja Keshe w swoim cotygodniowym warsztacie, ogłosiła rozpoczęcie procedury ustanawiania obiecanego Pokoju na Świecie.

W niniejszym komunikacie, wyjaśniliśmy, że proces w celu osiągnięcia światowego pokoju, będzie się kształtować w najbliższych miesiącach, w ramach prac Fundacji Keshe i uwolnienia kolejnej, nowej wiedzy, przez ramię naukowe Fundacji, podczas codziennych, transmitowanych na żywo sesji, bezpośrednio ze Spaceship Institiute w Trani, we Włoszech.

Podczas wykładów, które odbyły się w ciągu ostatnich miesięcy nauczaliśmy, a w najbliższych miesiącach, będziemy dalej uczyć nowych kryteriów i systemów naukowych, które powinny otworzyć drogę dla ustanowienia pokoju z wykorzystaniem nowych technologii. 

Będziemy uczyć krok po kroku procedur, które rozpoczną i wprowadzą w czyn to, czego potrzeba, aby osiągnąć ostateczny cel Fundacji, który ma ułatwić i finalnie wymusić Światowy Pokój, poprzez zastosowanie i skutki stosowania nowych technologii. 

W tym dokumencie ustanawiamy plan, aby osiągnąć ten nieuchwytny pokój pośród ludzi, poprzez zbiorowy wysiłek mieszkańców tej planety, nie opierając się na żadnym rządzie, lub ścieżce wiary.

W tym planie działania, polegamy całkowicie na zbiorowym wysiłku ludzkości w opracowywaniu i dostarczaniu wiedzy technologicznej dla światowej publiczności, która odczuwa potrzebę usunięcia rządów z równania, eliminując potrzebę zgody obecnych kontrolerów ludzkich dusz.

Całkowicie polegamy na na dojrzałości Człowieka w zrozumieniu tego, co spowodowało problemy w przeszłości, i jak można je naprawić.

Ten cykl dojrzałość Człowieka, nie zależy od żadnego rządu, lub wiary, ale bierzemy pod uwagę fakt, że Człowiek dojrzał na tyle, aby wziąć odpowiedzialność za własny los, być żyć poprawnym życiem i prowadzić swoje sprawy zgodne z zasadą życia w pokoju pośród innych stworzeń Boga na tej planecie i w przestrzeni kosmicznej.

Nasz plan działania jest prosty i przejrzysty; obejmuje miliony lat, zanim człowiek stał się tak destrukcyjną istotą, człowiek nie widział innego rozwiązania, jak tylko niszczyć i wstrzymywać procesy, z uwzględnieniem tylko jego przetrwania i dominacji nad światem, poprzez akty takie, jak jedzenie zwierząt, zabijania bliźnich, niszczenie kultury, rasy, lub ścieżki wiary i tym sposobem egzekwował swoją skromną wolę na pokonanych jednostkach.

Dzięki ujawnieniu nowej wiedzy, wykazaliśmy, że człowiek może pokryć wszystkie potrzeby jego istnienia, bez niszczenia innego życia, lub szkody innej duszy, poprzez zrozumienie i korzystanie z tego, że wszystkie siły i energie wszechświata, są w jego zasięgu i władzy, jeśli połączy wiedze i inteligencję, jak zbierać i wykorzystywać je do wspierania innych.

Zatem, wraz z ujawnieniem nowej uniwersalnej nauki i technologii, odbieraliśmy i odbieramy krok po kroku istotę zabijania i niszczenia z RNA i DNA Człowieka, nie ma potrzeby, aby uczyć dzieci naszych błędów z przeszłości, a tym samym, po raz pierwszy od stworzenia tego wszechświata, możemy przedstawić proces pozyskiwania, bez konieczności uciekania się do niszczenia jakiejkolwiek innej istoty we wszechświecie.

Nawet, jeśli człowiek nie zatrzyma tego etosu zabijania i destrukcji Ziemi, teraz otworzyliśmy drzwi uniwersalnej nauki i technologii dla Człowieka, by podróżował w głęboką przestrzeń i dołączył do społeczności uniwersalnej, Człowiek zrozumie, że nieświadomie, lub świadomie, nie może podjąć kroków w kierunku zabijania istot na jedzenie, lub, mając fałszywe intencje w kierunku do innych istot w kosmosie, ich reakcja nie obroni go przed zostaniem strawionym i zniszczonym i, to działanie prowadzi do unicestwienia Człowieka w otwartych przęsłach wszechświata.

W naszych wykładach, pokażemy i nauczymy, jak tworzyć nowe elementy i wolną plazmę, która może uwolnić wystarczająco energii , by wyprodukować nowe materiały, by usatysfakcjonować potrzeby energii i materii dla człowieka w przestrzeni, pokażemy, jak produkować energie, które mogą prowadzić do stworzenia ruchu w przestrzeni, bez niszczenia innych podmiotów.

Pułapki śmierci, były widoczne dla człowieka, ale nie zarządził on nic, by znaleźć wyjście z tego stale zamkniętego labiryntu, usprawiedliwiając tym zabijanie, a zatem teraz, potrzebujemy czasu i nowych procedur, które pozwolą człowiekowi zrozumieć i podjąć działanie, wdrążyć do życia proces nie-zabijania, zabijanie było zakorzenione w jego codziennym wzorze życia przez miliony lat.

Tak więc teraz, pokierujemy Człowieka, jak odejść od nawyków zabijania. Mimo, że to nie będzie łatwe, to wymaga wytrwałości i zrozumienia, prawidłowego podejścia, przewodnictwa i zrozumienia pracy wszechświata, jesteśmy tu, by nauczać tego wszystkiego.

Lepiej zacząć od małych kroków w czasie, które każdy człowiek może zrozumieć i mieć czas na myślenie o procesie pokoju.

By uzyskać ten efekt, wyznaczamy następujący plan na nadchodzące miesiące i, jeśli się to nie powiedzie, mamy swoje sposoby, by skupić nasz wysiłek na narzuceniu woli większości rasy, na pokojowe współistnienie człowieka i innych stworzeń wszechświata.

Na początek, wyznaczamy jeden dzień pokoju w miesiącu, zaczynając od czerwca 2015, więc, człowiek zaczyna tworzenie starań i myśli o alternatywnej i właściwej ścieżce.

Następuje:

 • Pierwszy dzień pokoju, jest wyznaczony na 21 czerwiec 2015 i nastąpi również 21 lipca i kwietnia.

 • We wrześniu, październiku i listopadzie, będą dwa dni pokoju w miesiącu, 21 i 22 każdego miesiąca.

 • W grudniu 2015, styczniu i lutym 2016, zwiększamy dni pokoju do trzech dni w miesiącu, od 21, do 23.

 • Od 21 marca 2016 roku, zwiększamy dni pokoju do 7 dni w miesiącu, od 21, do 27 każdego miesiąca, na następujące trzy miesiące.

 • Od 21 czerwca 2016 roku, zwiększamy dni pokoju do 14 dni w miesiącu, ponownie na trzy kolejne miesiące.

 • Od 21 września 2016 roku, zwiększamy dni pokoju do 21 dni w miesiącu, przez trzy miesiące.

 • Przez 21 Grudnia 2016, będziemy prowadzić rozmowy i wymuszać pokój na czas nieokreślony.

Oczekujemy dać czas armiom tego świata, by nie wystrzeliły nawet pojedynczego strzału podczas tych dni, nawet w celach treningowych.

Oczekujemy przekazania planu na proces pokoju, do wszystkich stron wojen i konfliktów, włączając w to militarne i te naprzeciwko tych samych stron.

Proces osiągnięcia pokoju, będzie podzielony i dostarczony przez wszystkich członków Fundacji Keshe, do zwolenników i zainteresowanych stron, przez ukończenie pierwszej kosmicznej formacji gwiazdy reaktorów i równoczesne stworzenie pól siłowych, by uciszyć bronie na całym świecie, tak, jak pokazaliśmy to w Boże Narodzenie 2014, poprzez użycie trzech zestawów formacji gwiazdy na świecie, jeden w Niemczech, drugi w Kanadzie i trzeci we Włoszech, równocześnie skoordynowanych, by zatrzymać operację reaktora we Włoszech, było to nagrywane w transmisji na żywo przez internecie, by pokazać nasze intencje i wolę.

Uczymy tego procesu, przez tworzenie i operowanie kosmicznymi reaktorami w naszym Instytucie Spaceship, dostępne jest to online na codzień, wkrótce będziemy testować pierwsze serie tych reaktorów i ich efekt na wybrany numer satelitów, który powinien być dla nas wyznaczony przez światowe militaria do testów, byśmy zlikwidowani je na żywo w internecie, ze światowymi liderami monitorującymi ten proces.

Potem, jak wspomnieliśmy, doprowadzimy do zatrzymania ruchów wojskowych i rzemiosła militarnego, które zostaną przydzielone Fundacji do testowania konceptu, poprzez ich poszczególne, kochające pokój narody.

W ten sposób, przyniesiemy koniec bieżącym, nielimitowanym wydatkom na narzędzia wojny, które uczynią bieżące implikacje, przez zastosowanie nowej technologii - przestarzałymi.

Poprzez te działanie, rządy staną się uwolnione od wydawania pieniędzy na narzędzia wojny i, będą mogły przeznaczyć te finanse na produkcję narzędzi i systemów dla pokoju i zapewnienie istotnych potrzeb ich cywilizacji, jak zapewnienie schronienia i jedzenia.

Nie jesteśmy konfrontującymi rządami, ale ustawiamy scenę, by pokazać, że bieżące militaria i technologie obrony, są nieaktualne i nie ma potrzeby, by je odnawiać, lub kontynuować dalsze wydatki na zbrojenie.

Dzielimy się naszą technologią kosmiczną ze wszystkimi narodami i kolejno, jeśli narody nie zaakceptują testów pokazu końca przemysłu zbrojeniowego i końca konfliktów, członkowie i osoby, wspierające Fundację na całym świecie, wybiorą satelitę na to, by była wyłączona ze służby, przy użyciu technologii Spaceship Fundacji Keshe.

Podczas szczeliny trzech miesięcy, od 21 czerwca 2015, do września 2015, damy rządom szansę, by zacząć proces re-lokacji prac fabryk militarnych i koncernów produkujących broń, na produkcję nowych systemów, nowej, pokojowej technologii, to powinno nastąpić.

Z tą mapą, wzywamy wszystkie osoby, wspierające Fundację Keshe, do umożliwienia wszystkim krajowym liderom i liderom duchowym Waszych społeczeństw, jak i wielu obywatelom, bycie świadomym naszych intencji rozpoczęcia pokojowego procesu, rozpoczynającego się od 21 czerwca 2015.

Jeśli w ciągu pierwszych trzech miesięcy, nie zauważymy żadnego ruchu w związku z tym procesem wśród światowych liderów, zaczniemy proces pokazywania mocy naszej technologii i chęci rozpoczęcia procesu pokoju, jako jeden naród, jedna planeta i jedna rodzina Fundacji Keshe.

W procesie egzekwowania pokoju, nie powinniśmy zaszkodzić nikomu, ani żadnej duszy, nie powinniśmy spowodować żadnych obrażeń strukturalnych , ani żadnych fizycznych strat w narodzie. Ale zatrzymamy okręty na dalekim morzu i unieruchomimy walczące samoloty wszystkich narodów w trakcie walk, wymażemy pamięć o tak zwanych ludziach armii, tak, że nie powinni pamiętać, dlaczego prowadzą armią i po co walczyli.  

Tym razem, nie będzie kary dla nikogo, ale tylko progresywny rozwój i uwolnienie większej ilości technologii do użytku, spowoduje, że stare sposoby, staną się przestarzałe.

W ten sposób, więcej nowej wiedzy, nauki i technologii, powinno być uwolnionych do domeny publicznej, poprzez codzienne wykłady w Instytucie Spaceship, tak, by te działania, doprowadziły do rozbrojenia jednostek ludzkich i końca wszystkich wojen.

Te postępy w technologii, które było pokazane, to:

 • Wychwytywanie CO2.

 • Systemy zdrowia.

 • Systemy formacji gwiazdy, do stwarzania podnoszenia i ruchu. 

 • Produkcja jednostek wody. 

 • Stwarzanie małej energii, przez użycie Gansu i nano-powłoki.

Zapraszamy wszystkich do wspierania tego ruchu i, jeśli nastąpi potrzeba, pokażemy Człowiekowi, że koniec strachu dot. utraty, powinien pogodzić, połączyć i wymazać etos wojny z banku pamięci w jego głowie.

Mamy technologię, by to zrobić, pokazywaliśmy, jak to działa w poprzednich latach, teraz jesteśmy gotowi do użycia tego, by zacząć proces osiągnięcia pokoju.

Zapraszamy polityków i przywódców religijnych do dołączenia do nas, by osiągnąć ten cel, ponieważ, jeśli zrobimy ten krok, wtedy nie będzie potrzeby posiadania, co nie udało im się z człowiekiem w przeszłości.

Jestem zdecydowany, jako założyciel Fundacji Keshe, zobaczyć ten proces poprzez, jak zostało pokazane w przeszłości, pozwoliliśmy podzielić się rządom pomiędzy pokojem, a wojną, teraz pozwolimy obywatelom tej planety, wziąć ich przyszłość we własne ręce i pozwolimy im zając pozycję w społeczeństwie uniwersalnym, jako stworzeniom kochającym pokój, poprzez zmianę ich starego etosu.

Z tym procesem, przyniesiemy koniec dla starego systemu sekcji liderów, jako prezydentów i królów i przyniesiemy także koniec religijnych struktur do nadużyć.

Położę kres procesowi religii i nadużyć religijnych w imię Boga i zniosę proces używania imienia Boga do nadużyć i nadużyć siłowych człowieka.

Z tą mapą pokoju, ogłaszam nowy cykl Człowieka na Ziemi i, z tym cyklem pokoju, z wiarą w duszę i akcję, ta nowa przysięga, stanie się rzeczywistością, mam wiedzę i elementy wszechświata do swojej dyspozycji, by przynieść pokój tej planecie, w tym czasie.

Nie akceptuję żadnych odchyleń i braku negocjacji, akceptuję tylko ścieżkę, która została ustalona wyżej. 

Zmiana powinna wypływać z wewnątrz, ponieważ jeśli to wymuszę, to będzie trudne i nie do zniesienia dla każdego człowieka.

Wzywam światowych liderów, w tym otwartym liście, do rozpoczęcia rozmów prowadzących do uniwersalnego rozbrojenia wszystkich armii i daję wam zapewnienie, żaden człowiek nie będzie szkodził innym, gdy najdzie go taka potrzeba.

Nie zajmuję żadnej pozycji w tym procesie, z wyjątkiem monitorowania procesu dla człowieka, by osiągnąć proces pokoju poprzez poprawne przejście.

Mam wszystko, co oferuje wszechświat do swojej dyspozycji, w celu doprowadzania zmiany, ale jest to w rękach człowieka, by zacząć ten proces, więc mogę tylko asystować.

W Moim Imieniu, będę działał i w Moim Imieniu, osiągnę sukces, jeśli zajdzie potrzeba, w pojedynkę.

Moim celem do osiągnięcia pokoju w wyznaczonym czasie, jest moje życzenie i rozkaz i nie powinno to być z tym niezgodne.

Wzywam wszystkich ludzi pokoju do pójścia razem, by zobaczyć początek najwspanialszych czasów dla ludzkości, na tym uszkodzonym skrzydle, zagrożonego ptaka, zwanego Ziemią, latającego przez przestrzeń wszechświata.

W MOIM IMIENIU

(choć niektórzy chcieliby nazwać mnie Mesjaszem)

27.5.2015

Health Pen - wstęp

 

 Sposób Wykonania DŁUGOPISU ZDROWIA

 

Długopis zdrowia

 • na rdzeń (na rysunku - kolor czerwony) wykorzystaj prosty odcinek drutu miedzianego,
 • z kolejnego odcinka drutu wykonaj dwie cewki - zalecana ilość zwojów to wielokrotność 9-ciu, np. 9; 18; 27, itd.,
 • stwórz warstwę NANO za pomocą ognia lub sody kaustycznej; poniżej masz filmy odnośnie wykonania takiej powłoki,
 • z zewnątrz DŁUGOPIS ZDROWIA zabezpiecz - np. rurką termokurczliwą, szklaną probówką, itp.

 

 Używanie DŁUGOPISU ZDROWIA opisane jest tutaj: DŁUGOPIS ZDROWIA - Plazmowa pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 Strona Studentów KFSSI PL