Mehran Tavakoli Keshe

mehran t teshe photo

       Urodzony w Iranie w 1958 roku , syn inżyniera nauk rentgenowskich, został wprowadzony do świata nauki i promieniowania jądrowego w bardzo młodym wieku.

W 1981 roku ukończył College królowej Mary na University of London jako inżynier jądrowy specjalizujący się w kontroli systemowej technologii reaktora.

Spędził lata od tego czasu na zakończeniu systemu produkcji grawitacji i energii z użyciem radioaktywnego wodoru w napędzanym reaktorze, udowadniając że jest czysty i bezpieczny.

Obejmował on wszystkie aspekty projektowania nowego systemu jądrowej plazmy od samego początku w jego obecnym etapie. Również obejmował on zaprojektowanie, paliwo, badania i praktyczne zastosowania.

Od 2002 roku koncentrował się na ukończeniu pełnego zakresu swojej technologii do uruchomienia w świecie nauki i przemysłu.

We wrześniu 2004 roku został zaproszony do czołowego zachodniego kraju, za pośrednictwem swoich organizacji biur rządowych, aby przedstawić swoją technologię do oceny.

Od listopada 2004 do marca 2005 roku jego technologia była rozważana przez naukowców na uniwersytecie.

W marcu 2005 roku raport z uniwersytetu ogłosił, że produkcja energii dzięki tej nowej technologii jest wykonalna.

W kwietniu 2005 roku za pośrednictwem organizacji rządowych i handlowych uznano zbadanie praktyczności rozwoju tego systemu. Osiągnięto porozumienie między obiema stronami i zaakceptowano z zadowoleniem powstanie firmy. Stwierdzono, że system jest praktyczny i wykonalny, jak odnotowano w studium wykonalności przez Uniwersytet.

Do dnia 17 września 2005 roku wstępna ocena systemu została zakończona, a strony zgodziły się na przystąpienie do fizycznej produkcji pierwszego systemu grawitacyjno-energetycznego.

Europejskie i międzynarodowe patenty na technologię zostały zastosowane na początku października 2005 roku dla wszystkich aspektów możliwego zastosowania nowej technologii, obejmujące kilkaset aplikacji.

Pod koniec 2005 i na początku 2006 roku zostało zbudowane kilka reaktorów plazmowych statyczne w celu potwierdzenia teoretycznych zasad techniki. Te statyczne reaktory pracują w temperaturze pokojowej i pod normalnym ciśnieniem atmosferycznym do dostarczenia napięcia i prądu.

Od początku 2006 roku kilka prototypów dynamicznych reaktorów plazmowych zaprojektowanych specjalnie w celu osiągnięcia wirów i ruchu plazmy zostało zbudowanych i pomyślnie przetestowanych.

Poprzez rozwój tych nowych systemów, depozyty nano-węgla zostały wygenerowane i spektroskopia Ramana potwierdziła, że są w dodatku w SP2 i SP3 formie.

Zastosowanie reaktorów plazmowych do celów zdrowotnych zostało przetestowane we współpracy z lekarzami, a niektóre z wyników uzyskanych w tych badaniach można zobaczyć w sekcji Zdrowia na stronie Keshe Foundation.

Raport o bezpośrednim wychwytywaniu CO2 i CH4 ze środowiska został opublikowany. Stwierdzono tam, że CO2 i CH4 były w stanie ciekłym w temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem otoczenia. CO2 i CH4 zostały sprawdzone za pomocą spektroskopii w podczerwieni i XRD wykonywanej przez belgijski uniwersytet.

W lipcu 2009 pierwsza książka Uniwersalny porządek stworzenia została opublikowana.

Na początku 2011 roku druga książka struktura Światła została opublikowana.

W październiku 2011 roku trzecia książka The Origin of the Universe została opublikowana.

2006 roku własności intelektualne związane z tą technologią zostały przeniesione do Fundacji Keshe w Holandii. Głównym celem tej fundacji jest dystrybucja opłat licencyjnych do pięciu różnych obszarów związanych z dobrem ludzkości i światowej edukacji.

© 2017 Strona Studentów KFSSI PL