O Fundacji Keshe

logo footer

    Fundacja Keshe jest niezależną i areligijną organizacją non-profit, założoną przez inżyniera jądrowego M.T. Keshe. Organizacja ma na celu opracowanie nowej wiedzy naukowej, nowych technologii i nowych rozwiązań, dla największych globalnych problemów, takich jak głód, brak wody, brak zasilania elektrycznego, choroby i zmiany klimatyczne, za pomocą specjalnie opracowanych reaktorów plazmowych, które to także dostarczą ludzkości prawdziwą wolność w głębokiej eksploracji przestrzeni kosmicznej.

   Technologia ta jest ciągle rozwijana, a ostatnie wyniki z kilku statycznie i dynamicznie działających roboczych prototypów, potwierdzają nowe spostrzeżenia. Na przykład, po raz pierwszy udało nam się stworzyć wodór atomowy, wegiel, jako gaz i CO 2 w stanie stałym, w temperaturze pokojowej i pokojowych warunkach atmosferycznych. Obecnie, konwencjonalna produkcja grafenu, wymaga temperatury od 700°C, do 800°C, a generowanie CO2 w stanie stałym, wymaga miejsca o temperaturze dziesiątek stopni poniżej zera.

    Produkcja warstw atomowych i wielowarstwowego węgla, znanego również jako grafen, poprzez zastosowanie nowej metody, została potwierdzona spektroskopią Ramana, przeprowadzoną przez wiodące instytuty i uniwersytety w Europie. Poprzez rozwój tych technologii, kilka międzynarodowych patentów z ponad 300 potencjalnymi zastosowaniami, zostało złożonych na przestrzeni ostatnich lat.

    To pokazuje nam wyraźnie znaczne poszerzenie wiedzy, w stosunku do poziomu początkowego warsztatów Knowledge Seekers Workshops. Przyczyniło się do tego wprowadzenie wiedzy o GANS-ach i tworzeniu materiałów NANO, które mają tę samą strukturę, dostarcza ją natura.

     Dzięki wiedzy o GANS-ach (gaz w stanie NANO) i strukturze plazmy, nasza wiedza rozwinęła się do tego stopnia, że każdy może uczestniczyć w procesie tworzenia i manipulacji plazmy, dla dobra ludzkości na tej planecie, a także w przestrzeni kosmicznej.

© 2017 Strona Studentów KFSSI PL