14.07.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacje ogólne.
 • 00:05:50 – Agenda spotkania.
 • 00:07:00 – Omówienie Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim – Plan na rzecz Pokoju dla Ludzkości Dzień 9.
 • 00:25:00 – Warsztat Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim – Plan na rzecz Pokoju dla Ludzkości Dzień 8. – materiał w tłumaczeniu na język polski.
 • 01:24:00 – Podsumowanie i zakończenie spotkania.
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

13.07.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacje ogólne.
 • 00:05:30 – Agenda spotkania.
 • 00:06:15 – Prezentacja dotycząca pracy nad samym sobą w aspekcie samorozwoju.
 • 00:41:15 - Omówienie Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim – Plan na rzecz Pokoju dla Ludzkości Dzień 8.
 • 01:42:00 – Zakończenie spotkania.
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

10.07.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

.

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacje ogólne.
 • 00:05:30 – Agenda spotkania.
 • 00:06:15 – Omówienie Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim – Plan na rzecz Pokoju dla Ludzkości Dzień 7. Informacja o sytuacji geopolitycznej, działaniach na rzecz pokoju. Działania na polach Duszy – konkretne przykłady. Reaktor plazmowy – informacja na podstawie urządzeń zbudowanych w Arizonie – podstawa spaceship’a. Żywienie poprzez interakcję pól magnetyczno-grawitacyjnych - cd.
 • 01:49:00 – Moim życzeniem jest… - Jeśli chcesz świadomie kreować swoje życie, to możesz skorzystać z konkretnych wskazówek praktycznych, zawartych w tym materiale – opis krok po kroku określenia, działania w procesie i końcowego zamanifestowania się KAŻDEGO Twojego życzenia dzięki wykorzystaniu Technologii Plazmowej.
 • 02:34:30 – Pytania, odpowiedzi, dyskusja.
 • 02:53:00 – Zakończenie spotkania.
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

07.07.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacje ogólne.
 • 00:05:40 – Agenda spotkania.
 • 00:07:00 – Omówienie Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim – BLUEPRINT na rzecz Pokoju dla Ludzkości Dzień 5. Część I.
 • 00:32:20 – Omówienie Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim – BLUEPRINT na rzecz Pokoju dla Ludzkości Dzień 5. Część II.  Żywienie sie poprzez interakcję pól magnetycznych.
 • 01:39:45 – Pytania, odpowiedzi, doświadczenia.
 • 01:36:00 – Zakończenie spotkania.
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

06.07.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacje ogólne.
 • 00:05:35 – Agenda spotkania.
 • 00:06:20 – Omówienie 179. Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim. Prezentacja procesu zdrowienia / balansu ciała NAOMI, która uległa wypadkowi samochodowemu razem z FABIO, który niestety tego wypadku nie przeżył. Było to rok temu. Omówienie informacji dotyczących Instytutu Kosmicznego KFSSI w Ghanie.
 • 00:40:45 – Fragment Warsztatu z dnia 04 lipca 2017 r. – Pokój dla ludzkości w tłumaczeniu na język polski. Dogłębne omówienie i poszerzenie wiedzy z zakresu interakcji pól magnetycznych DUSZA <-> MÓZG <-> SERCE. Każdy aminokwas ma DUSZĘ, każda komórka ma DUSZĘ, każdy organ ma DUSZĘ… Posłuchaj, zrozum i wejdź w proces – doświadcz i… nie przestawaj. Piękne poszerzenie wiedzy.
 • 01:11:30 – Dyskusja, dodanie do wiedzy, doświadczenia uczestników spotkania z polami magnetycznymi Człowieka.
 • 02:30:00 – FABIO – Rocznica śmierci - film.
 • 02:38:20 – Podsumowanie spotkania.

 

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

04.07.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacje ogólne.
 • 00:05:40 – Agenda spotkania.
 • 00:06:30 – Omówienie Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim – BLUEPRINT na rzecz Pokoju dla Ludzkości z dnia 04 lipca 2017 r. Kolejna dawka pieknej wiedzy dla wszystkich Istot na Ziemi.
 • 01:51:30 – Dyskusja uczestników spotkania oraz podsumowanie.
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

03.07.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacje ogólne.
 • 00:05:40 – Agenda spotkania.
 • 00:06:40 – Omówienie Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim – BLUEPRINT na rzecz Pokoju dla Ludzkości.
 • 01:45:00 – Doświadczenia uczestników spotkania z polami magnetycznymi Człowieka – jego Fizyczności oraz Duszy..
 • 02:06:00 – Dyskusja uczestników spotkania oraz podsumowanie.
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

02.07.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

 Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacje ogólne.
 • 00:05:40 – Agenda spotkania.
 • 00:10:30 – 178-y Warsztat Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim w tłumaczeniu na jęz. Polski.
 • 00:40:45 – Omówienie 178-ego Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim oraz dyskusja uczestników spotkania.
 • 02:00:00 – Podsumowanie i zakończenie spotkania.

 

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

29.06.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacje ogólne.
 • 00:05:40 – Agenda spotkania.
 • 00:06:40 – AGRO: omówienie 14-ego Warsztatu dla Rolników, Ogrodników z 25 czerwca. Technologia plazmowa – nauka, wiedza i praktyka.
 • 00:31:30 – Omówienie spraw organizacyjnych związanych z polską Grupą edukacyjną – „Rozkład jazdy” Warsztatów oraz Spotkań w języku poslkim.
 • 00:39:30 – Omówienie 178-ego Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim.
 • 00:57:00 – Prezentacja doświadczeń uczestników spotkania – Balans Ciała, Healt Pen’y z ciekłą plazmą i sposób ich stosowania. Efekty stosowania ciekłej plazmy CO2 do podlewania roślin.
 • 01:07:30 – C.d. Omówienie 178-ego Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim.
 • 01:38:00 – 155 Warsztaty Poszukiwaczy Wiedzy KFSSI w tłumaczeniu na język polski –fragment w tłumaczeniu na j. polski.
 • 01:59:00 – Prezentacja doświadczeń uczestników spotkania – film wraz z opisem systemu MAGRAVów zbudowanych i pracujących dla wywołania zmian w polach magnetycznych Ziemi z intencją Pokoju.

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

22.06.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

 

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacje ogólne.
 • 00:05:30 – Agenda spotkania.
 • 00:06:30 – Technologia plazmowa – nauka, wiedza i praktyka.
 • 00:36:00 – Omówienie 177-ego Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim.
 • 01:29:00 – C.d. Omówienie 177-ego Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim.
 • 02:16:30 – Prezentacja doświadczeń uczestników spotkania – Balans Ciała, stosowanie Patch’y przy dolegliwościach kończyn.
 • 02:23:30 – 155 Warsztaty Poszukiwaczy Wiedzy KFSSI w tłumaczeniu na język polski –fragment w tłumaczeniu na j. polski.
 • 02:45:00 – Podsumowanie i zakończenie spotkania.

 

 

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

15.06.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacje ogólne.
 • 00:05:00 – Agenda spotkania.
 • 00:06:30 – AGRO - Promienie i pola magnetyczne – zakres, funkcje, zasada interakcji. MAGRAV ‘inaczej’ – bardzo interesujące doświadczenia w prezentacji.
 • 00:41:30 – Omówienie 176-ego Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim.
 • 01:30:30 – Struktura Duszy; pola MAG-GRAV Człowieka.
 • 02:07:30 – Prezentacja doświadczeń uczestników spotkania – AGRO, uprawa roślin przy użyciu technologii plazmowej.
 • 02:23:30 – Pytania, odpowiedzi, dyskusja
 • 02:46:00 – Podsumowanie i zakończenie spotkania.
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

25.05.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

 

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacje ogólne.
 • 00:17:00 – Agenda spotkania.
 • 00:18:30 – AGRO –omówienie Warsztatu dla Rolników, Ogrodników. Kolejne, proste i  skuteczne przykłady rozwiązań, zastosowanych w oparciu o Technologię Plazmową wraz z uzyskanymi efektami. Prezentacja prostego i skutecznego Mini Systemu Balansującego.
 • 00:43:00 – Indywidualne pola MAGnetyczno-GRAWitacyjne Człowieka. Obejrzyj i posłuchaj 3-iej części materiału, który pokaże Ci, w jaki sposób możesz kreować swoją rzeczywistość, zgodnie z naukami, które przekazuje Fundacja KFSSI.
 • 01:43:00 – Omówienie 173-ego Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim.
 • 02:06:00 - 155 Warsztaty Poszukiwaczy Wiedzy KFSSI w tłumaczeniu na język polski –fragment w tłumaczeniu na j. polski.
 • 02:27:00 – Prezentacja sposobu rozwiązania dla upraw roślin - praktyka w oparciu o GaNSy i wodę plazmową.
 • 02:39:30 - Podsumowanie i zakończenie spotkania.

 

 

 

Napisz komentarz (2 Komentarze)

11.05.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacje ogólne.
 • 00:17:00 – Agenda spotkania.
 • 00:18:30 – Pola magnetyczne oraz pola grawitacyjne w ujęciu plazmowym.
 • 00:48:00 – Indywidualne pola MAGnetyczno-GRAWitacyjne Człowieka. Obejrzyj i posłuchaj I części materiału, który docelowo pokaże Ci, w jaki sposób możesz kreować swoją rzeczywistość, zgodnie z naukami, które przekazuje Fundacja KFSSI.
 • 01:29:00 – Omówienie 171-ego Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim.
 • 02:05:00 - 155 Warsztaty Poszukiwaczy Wiedzy KFSSI w tłumaczeniu na język polski –fragment w tłumaczeniu na j. polski.
 • 02:28:00 – Podsumowanie i zakończenie spotkania.

 

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

04.05.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacje ogólne.
 • 00:17:00 – Agenda spotkania.
 • 00:19:00 – * Dusza - Emocje - Fizyczność,
  * Opis budowy Systemu Balansującego z Patch'y - rozwiązanie proste, tanie i szybkie w budowie,
  * Plazmowa budowa ciała człowieka - sam zarządzaj swoimi polami magnetycznymi.
 • 01:21:30 – 154 Warsztaty Poszukiwaczy Wiedzy KFSSI w tłumaczeniu na język polski – kolejny fragment po tłumaczeniach.
 • 01:36:00 – * Opisy doświadczeń osób, korzystających z Systemów Balansujących: - nadciśnienie - nerwica - bóle reumatoidalne - układ kostny - dolegliwości stawów - kręgosłup - staw kolanowy - guz mózgu
  * Rodzaje GaNSów oraz Ciekłej Plazmy i jej stosowanie,
  * Ciekła Plazma w Patch'ach
 • 02:32:00 – Podsumowanie i zakończenie spotkania.

 

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

27.04.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacje ogólne.
 • 00:16:30 – Agenda spotkania.
 • 00:19:00 – Omówienie 169-ego Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim. Fragment 169. KSW w tłumaczeniu na j. polski.
 • 00:53:30 – SYSTEMY BALANSUJĄCE  - Ciąg dalszy omówienia procesu BALANSU CIAŁA. MYŚLI <->  EMOCJE <-> BALANS CIAŁA. Omówienie wymaganych warunków dla stworzenia optymalnego środowiska w procesie Balansu Ciała człowieka.
 • 01:24:00 – Omówienie I Ogólnopolskiej Konferencji Technologii Plazmowej Keshe w Skaryszewie, która odbyła się w dniach 21-23 kwietnia br.
 • 01:31:00 – Prezentacja badań energetyki człowieka po odbyciu krótkiej sesji w Systemie Balansującym. Doświadczenie miało miejsce podczas I Konferencji Technologii Plazmowej. Prezentacja i omówienie budowy Systemu Balansującego, który był prezentowany w Skaryszewie.
 • 01:56:00 – Opinie uczestników I Konferencji Plazmowej w Skaryszewie..
 • 02:08:00 – Pytania i odpowiedzi uczestników spotkania.
 • 02:21:00 – 154 Warsztaty Poszukiwaczy Wiedzy KFSSI w tłumaczeniu na język polski – kolejny fragment po tłumaczeniach.
 • 02:41:00 – Sprawy organizacyjne. M.in. informacja dotycząca osób, które chcą nawiązać kontakt z KFSSI w sprawie podjęcia Studiów Prywatnych.
 • 02:49:00 – Podsumowanie i zakończenie spotkania.

 

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

20.04.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacje ogólne.
 • 00:16:30 – Agenda spotkania.
 • 00:18:30 – Technologia Plazmowa – przemyślenia, dotyczące podstawowych zagadnień i sposobów wykorzystania Plazmy.
 • 00:56:45 – Informacja dotycząca KSW KFSSI  - Rozwiązanie dla raka.
 • 01:06:00 – SYSTEMY BALANSUJĄCE  - Ciąg dalszy omówienia procesu BALANSU CIAŁA człowieka. Zacznijmy rekonstruować swoje ciało wg tego, jak indywidualnie tego pragniemy - kolejny pakiet informacji, dotyczący kreowania fizyczności, jakim jest nasz organizm. Praktyczne przykłady korzystania z SYSTEMU BALANSUJĄCEGO  - przykład procesu Balansu w przypadku dolegliwości w układzie kostnym – ZWYRODNIENIE STAWU KOLANOWEGO, SKOLIOZA.
 • 02:10:00 – 154 Warsztaty Poszukiwaczy Wiedzy KFSSI w tłumaczeniu na język polski – kolejny fragment po tłumaczeniach.
 • 02:36:00 – Podsumowanie i zakończenie Warsztatów.

 

 

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

13.04.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacje ogólne.
 • 00:16:30 – Agenda spotkania.
 • 00:18:00 – AGRO –omówienie 9-ego Warsztatu dla Rolników, Ogrodników. Kolejne, proste i  skuteczne przykłady rozwiązań, zastosowanych w oparciu o Technologię Plazmową wraz z uzyskanymi efektami ich stosowania - warzywa, owoce. WODA; H2O; GaNS H2O - szczegółowe omówienie struktury tego GaNSu. W oparciu o różne przykłady wpływu rodzaju wody, przedstawienie optymalnych rozwiązań, związanych z podlewaniem roślin. Prosto i skutecznie.
 • 00:47:00 – SYSTEMY BALANSUJĄCE  - BALANS CIAŁA człowieka. EMOCJE człowieka i ich wpływ na nasze zdrowie. Zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak kreujesz swoje ciało? Jak w Twoim ciele powstają nowe organy  / nowe komórki? Jaki masz na to wpływ? Układ kostny – Dodatek 02. Praktyczne przykłady korzystania z SYSTEMU BALANSUJĄCEGO – DEPRESJA oraz dolegliwości ze WZROKIEM.
 • 01:39:30 – 154 Warsztaty Poszukiwaczy Wiedzy KFSSI w tłumaczeniu na język polski – kolejny fragment po tłumaczeniach.
 • 02:01:00 – Pytania i odpowiedzi, prezentacja doświadczeń – uczestnicy spotkania. Prezentacja dotycząca BALANSU CIAŁA przy zastosowaniu urządzeń plazmowych – RWA KULSZOWA, BÓLE KREGOSŁUPA.
 • 02:13:00 – Podsumowanie i zakończenie Warsztatów.
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

06.04.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacje ogólne.
 • 00:16:30 – Agenda spotkania.
 • 00:18:30 – AGRO – szerokie omówienie 8-ego Warsztatu dla Rolników, Ogrodników. Bezpośrednie przykłady rozwiązań, zastosowanych w oparciu o Technologię Plazmową wraz z uzyskanymi efektami ich stosowania - warzywa, owoce. GaNSy – szczegółowe omówienie tworzenia GaNSów, ich właściwości oraz możliwości stosowania.
 • 00:51:30 – SYSTEMY BALANSUJĄCE  - BALANS CIAŁA człowieka. EMOCJE człowieka i ich wpływ na nasze zdrowie. Omówienie procesu Balansu ciała – sposób wykorzystania systemów balansujących przy interakcji z emocjonalną częścią naszego MÓZGU. Układ kostny – Dodatek 01.
 • 02:02:00 – I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TECHNOLOGII KESHE – informacja o spotkaniu.  Szczegóły nt. Konferencji znajdziesz tutaj : http://kfssi.edu.pl/index.php/konferencja
 • 02:06:00 - 154 Warsztaty Poszukiwaczy Wiedzy KFSSI w tłumaczeniu na język polski – kolejny fragment po tłumaczeniach.
 • 02:27:00 – Pytania i odpowiedzi, prezentacja doświadczeń – uczestnicy spotkania.
 • 02:39:00 – Podsumowanie i zakończenie Warsztatów.

 

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

30.03.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacje ogólne.
 • 00:17:00 – Agenda spotkania.
 • 00:18:30 – SYSTEMY BALANSUJĄCE  - BALANS CIAŁA człowieka, opis zasady działania Systemów, korzystanie z Systemów oraz przebieg procesu balansu ciała człowieka. EMOCJE i Balans ciała. Układ kostny – spacer w ujęciu plazmowym.
 • 01:18:30 – I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TECHNOLOGII KESHE – informacja o spotkaniu.  Szczegóły nt. Konferencji znajdziesz tutaj : http://kfssi.edu.pl/index.php/konferencja
 • 01:22:00 – RADIESTEZJA  w Technologii Plazmowej.
 • 01:45:30 –  RADIESTEZJA  w Technologii Plazmowej – prezentacja na żywo przed kamerą możliwości rozpoczęcia doświadczeń z energetyką człowieka.
 • 02:07:00 – Podsumowanie i zakończenie Warsztatów.
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

23.03.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacje ogólne.
 • 00:15:00 – Podziękowania dla wszystkich osób wspierających działania dla rozwoju technologii plazmowej. Agenda spotkania.
 • 00:18:00 – Przykłady zastosowań rozwiązań technologii plazmowej oraz metodologia tworzenia urządzeń plazmowych na bazie praktycznych rozwiązań.
 • 00:38:00 – SYSTEMY BALANSUJĄCE  - omówienie budowy MAŁEGO oraz DUŻEGO  systemu, opis zasady działania Systemów, korzystanie z Systemów oraz przebieg procesu balansu ciała człowieka. Układ kostny - OSTEOPOROZA.
 • 01:26:00 – PLAZMA BOX  - prezentacja budowy oraz doświadczeń z nowo wybudowanym Plazma Boxem – urządzeniem do BALANSU CIAŁA.
 • 02:03:00 – Urządzenia Plazmowe do balansu ciała – prezentacja rozwiązań dla wspomagania prawidłowej kondycji organizmu.
 • 02:32:00 – Ciąg dalszy tematu produkcji domowej MYDŁA – czy Technologia Plazmowa może wspomagać higienę ciała człowieka – spójrz i sprawdź sam
 • 03:07:00 – I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TECHNOLOGII KESHE – informacja o spotkaniu.  Szczegóły nt. Konferencji znajdziesz tutaj : http://kfssi.edu.pl/index.php/konferencja
 • 03:15:00 –Omówienie 164-ego Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim.
 • 03:46:00 – 154 Warsztaty Poszukiwaczy Wiedzy KFSSI w tłumaczeniu na język polski – kolejny fragment po tłumaczeniach.
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

16.03.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacje ogólne.
 • 00:16:30 – Podziękowania dla wszystkich osób wspierających działania dla rozwoju technologii plazmowej. Agenda spotkania.
 • 00:18:30 – SYSTEM BALANSUJĄCY – przykłady wykorzystania systemu balansującego .
 • 00:36:30 – AGRO – relacja  z warsztatu w jęz. Angielskim GARDENERS and GROWERS -
 • 01:04:30 – mydła W Technologii Plazmowej – prezentacja sposobu domowej produkcji plazmowego mydła do higieny ciała.
 • 01:25:30 –Omówienie 163-ego Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim.
 • 01:45:00 – 154 Warsztaty Poszukiwaczy Wiedzy KFSSI w tłumaczeniu na język polski.
 • 02:10:00 – Pytania i odpowiedzi. Zakończenie spotkania.
 • 02:16:30 – Zakończenie spotkania.
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

09.03.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacje ogólne.
 • 00:15:00 – Podziękowania dla wszystkich osób wspierających działania dla rozwoju technologii plazmowej. Agenda spotkania.
 • 00:18:00 – AGRO – Nawozy sztuczne, czy technologia plazmowa? Prezentacja, dotycząca obszaru rolnictwa i ogrodnictwa. Przykłady upraw roślin w oparciu o metody korzystające z technologii plazmowej. Naturalne metody kompostowania oraz użyźniania ziemi pod uprawy. Czy pamiętasz jeszcze (w DNA ta informacja cały czas jest i będzie zawsze…), że posiadasz moc w swojej intencji, w swoim życzeniu? Posłuchaj przykładu omawianego na prezentacji. Czy możesz wytworzyć swój własny ORMUS?
 • 00:50:00 – SYSTEM BALANSUJĄCY - omówienie budowy Systemu na podstawie Blue Print’a z KFSSI Spaceship Insititute. Na tej stronie, pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z Blue Print’em z Fundacji https://blueprint.keshefoundation.org/blueprint.php. Korzystanie z Systemu oraz proces balansowania ciała w kolejnych tygodniach.
 • 01:26:00 –Omówienie 162-ego Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim. FIZYCZNOŚĆ <-> DUSZA. Ciąg dalszy omówienia zagadnień związanych z DUSZĄ / WOLNĄ PLAZMĄ. Gdzie jest DUSZA, czym jest DUSZA Człowieka. Jaki wpływ ma emocjonalna struktura mózgu człowieka na jego fizyczność, gdzie jest struktura emocjonalna w mózgu człowieka i wiele innych. Chcesz jeszcze bardziej zrozumieć? Zajrzyj tutaj - link do 1-szego Warsztatu dla dzieci w języku polskim: http://kfssi.edu.pl/index.php/szkola-kfssi/20-warsztaty-dla-dzieci/6-01st-kids-knowledge-seekers-workshop-oct-4-2014
 • 02:22:00 – Prezentacje doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkania. Interakcja EMOCJE człowieka <-> GaNSy i Aminokwasy. Chcesz jeszcze sprawdzić naocznie – obejrzyj te doświadczenia.
 • 02:38:00 – Współpraca przy tworzeniu materiałów KFSSI. Jeśli chcesz zaoferować ze swojej Duszy i chcesz wesprzeć działania Polskiej Grupy KFSSI wysłuchaj ten fragment. Zapraszamy do współpracy. Jest już kilkanaście osób wspólnie działających – dołącz do nich osobiście http://kfssi.edu.pl/index.php/kontakt .
 • 02:41:00 – Zakończenie spotkania.
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

02.03.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacje ogólne.
 • 00:15:00 – Podziękowania dla wszystkich osób wspierających działania dla rozwoju technologii plazmowej. Agenda spotkania.
 • 00:18:00 – Omówienie 161-ego Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim. FIZYCZNOŚĆ <-> DUSZA. Ciąg dalszy omówienia zagadnień związanych z DUSZĄ / WOLNĄ PLAZMĄ – sednem technologii plazmowej.
 • 01:03:00 – AGRO – spotkanie z Jim MacDonald’em, gościem z Australii, który wspólnie z Lisą, prowadzą trzon w Fundacji KFssi, który zajmuje się obszarem rolnictwa i ogrodnictwa..
 • 01:53:00 – Pytania i odpowiedzi dotyczące obszaru AGRO – uprawa zbóż.
 • 02:09:00 – Prezentacje doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkania.
 • 02:20:00 – Zakończenie spotkania.

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

23.02.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacja ogólna oraz agenda spotkania.
 • 00:17:50 – Prezentacja rozwiązań MAGRAV - użytkowanie w domu oraz w samochodach. Doświadczenia z zastosowań.
 • 00:42:45 – Relacja z 160-tego Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim, który odbył się dzisiaj, tj. 23 lutego 2017 r.
 • 01:06:00 – 154 Warsztat Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim w tłumaczeniu na język polski. Prezentacja kolejnego fragmentu.
 • 01:28:00 – Dyskusja uczestników spotkania na temat zaprezentowanego fragmentu 154 KSW. Włącz się do dyskusji i zrozumienia. Zapraszamy :)
 • 02:04:00 – Zakończenie spotkania.
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

16.02.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacja ogólna oraz agenda spotkania.
 • 00:11:45 – Relacja z 5-ego Spotkania Gardeners and Growers z 12 lutego 2017 r. Spotkania te nadawane są z Australii, gdzie tamtejsza Grupa Członków Fundacji KFSSI intensywnie podjęła się działaniami w obszarze ogrodnictwa i rolnictwa. Omawiany materiał jest przydatny zarówno dla rolników, ogrodników, działkowców, jak również tych, co maja w swoim domu lub mieszkaniu rośliny, kwiaty i chcą, aby ich uprawy były bardziej efektywne. Obejrzyj, wysłuchaj i podejmij działania. Zapraszamy :)
 • 00:31:00 – Relacja z 159-ego Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim. Przypomnienie o uruchomieniu przez Fundację placówek dla leczenia nowotworów. Działaniami zajmuje się bezpośrednio Centrala Fundacji, a Polska grupa KFSSI może pomóc zainteresowanym w kontakcie bezpośrednim, wsparciem językowym w tłumaczeniach. Obecnie punkty przyjmujące osoby z nowotworami są zlokalizowane w Ghanie, USA (Waszyngton), Dubaju oraz w Austrii.
 • 00:49:00 – 154 Warsztat Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim w tłumaczeniu na język polski.
 • 01:56:00 – Zakończenie spotkania.
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

09.02.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacja ogólna oraz agenda spotkania.
 • 00:10:30 – Relacja z 158 Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim. Przypomnienie o uruchomieniu przez Fundację placówek dla leczenia nowotworów. Działaniami zajmuje się bezpośrednio Centrala Fundacji, a Polska grupa KFSSI może pomóc zainteresowanym w kontakcie bezpośrednim, wsparciem językowym w tłumaczeniach.
 • 00:32:00 – Omówienie tematu CUKRZYCY oraz UZALEŻNIEŃ w aspekcie wykorzystania technologii plazmowej – przypomnienie 68-ego Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim. HELTH PEN, GANS.
 • 00:49:00 – 153 Warsztat Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim w tłumaczeniu na język polski. Kontynuacja prezentacji.
 • 01:22:00 – Pytania i odpowiedzi. Zakończenie spotkania.
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

02.02.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacja ogólna oraz agenda spotkania.
 • 00:11:45 – Relacja z 157 Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim – Przykłady zastosowań technologii plazmowej. Uruchomienie przez Fundację placówek dla leczenia nowotworów. Omówienie przykładu procesu leczenia raka piersi.
 • 00:25:00 – HEMOGLOBINA – układ krwionośny i rola hemoglobiny w ciele Człowieka.
 • 00:42:00 – Mini SYSTEM BALANSUJĄCY – prezentacja zasady działania rozwiązania do balansu ciała. Omówienie sposobu wykorzystania tego systemu w praktyce.
 • 00:50:30 – SYSTEM BALANSUJĄCY – relacja z działań w Systemie. Złamania kości, zwyrodnienie kręgosłupa, zwyrodnienie kolan, niedowład nogi. Kontakt - tutaj: http://kfssi.edu.pl/index.php/ogloszenia/
 • 01:38:00 – Prezentacja urządzenia do balansowania ciała Człowieka. Innowacyjne rozwiązanie, polegające na prostocie budowy, poparte doświadczeniami.
 • 01:52:00 – 153 Warsztat Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim w tłumaczeniu na język polski. DUSZA <-> EMOCJE <-> FIZYCZNOŚĆ – kontynuacja.
 • 01:41:30 – Pytania i odpowiedzi. Zakończenie spotkania.
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

26.01.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacja ogólna oraz agenda spotkania.
 • 00:11:40 – Relacja z 156 Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim – Podsumowanie 3-letniej działalności KFSSUI; siedziba KFSSI w Ghanie.
 • 00:18:30 – AGRO – prezentacja, dotycząca obszaru rolnictwa i ogrodnictwa. Przykłądy upraw roślin w oparciu o metody korzystające z technologii plazmowej.
 • 00:39:30 – 153 Warsztat Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim w tłumaczeniu na język polski. DUSZA <-> EMOCJE <-> FIZYCZNOŚĆ – kontynuacja.
 • 01:41:30 – Pytania i odpowiedzi.
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

19.01.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacja ogólna oraz agenda spotkania. Sprostowanie informacji z Warsztatu z dnia 12 stycznia br.
 • 00:11:40 – Podziękowania Polskiej Grupy KFSSI dla wszystkich osób zaangażowanych w proces tłumaczenia z języka angielskiego na język polski. DZIĘKUJEMY BARDZO ! :)
 • 00:13:45 – Informacja dotycząca możliwości rozpoczęcia Studiów na KFSSI.
 • 00:13:45 – Relacja z 155 Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim.
 • 01:02:30 – Cd. Prezentacji152 Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim. Ciąg dalszy wykładu, dotyczącego zrozumienia DUSZY Człowieka. Tworzenia struktury Spaceship’a; omówienie zagadnień, dotyczących podróży kosmicznych.
 • 01:17:30 – SYSTEM BALANSUJĄCY – prezentacja Systemu zbudowanego w Poznaniu. Opis jego budowy oraz działań korzystających z tego Systemu osób. Jeśli chcesz skorzystać z Systemu – tutaj znajdziesz dane kontaktowe: http://kfssi.edu.pl/index.php/ogloszenia/12-pomoge/6-system-balansujacy
 • 01:40:15 – Pytania i odpowiedzi.
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

15.01.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Spotkanie z Lisą McDonald z Australii. Główny temat spotkania to AGRO.

Tematyka spotkania:

 • Prezentacja Lisy; opis działań w obszarze AGRO w oparciu o technologię plazmową.
 • Wykorzystanie GANSów w uprawach roślin – metody i przykłądy stosowania
 • Działalność Lisy oraz pozostałych przedstawicieli kontynentów w Radzie Ziemi

Polscy rolnicy i ogrodnicy – jeżeli chcecie skontaktować się w tematach AGRO – Lisa zaprasza do bezpośredniego, osobistego z Nią kontaktu. Jeśli macie probemly z językiem angielskim, to można również nawiązać kontakt poprzez KFSSI Polska lub bezpośrednio przez naszą stronę www.kfssi.edu.pl, gdzie pomożemy w nawiązaniu współpracy.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

12.01.2017 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacja ogólna oraz agenda spotkania
 • 00:11:00 – AGRO – prezentacja dotycząca przygotowania nasion do zasiewu; sposoby i metodyka działań oraz uzyskiwane efekty.
 • 00:34:00 – Relacja z 154 Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim. Informacja dotycząca trzęsień Ziemi. Działania KFSSI w Ghanie.
 • 00:45:30 – Informacja dotycząca działania BOXa – Systemu Balansującego.
 • 01:54:15 – 152 Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim w tłumaczeniu na język polski. Oczyszczanie wody. Afryka i Ghana. Czym jest DUSZA. Dlaczego DUSZA Istnieje. Czy ciało fizyczne może istnieć bez DUSZY.Oprócz materiałów na stronie http://kfssi.edu.pl/index.ph, video w wersjach tłumaczenia na różne języki znajdziesz tutaj: https://www.youtube.com/channel/UC9wkqEwVkKs6GPKhrcCcVIg/videos
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

29.12.2016 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacja ogólna oraz agenda spotkania
 • 00:10:00 – AGRO – omówienie obszaru rolnictwa i ogrodnictwa w ujęciu plazmatycznym. Żywienie się roślin. Aktywatory plazmowe dla roślin, sposoby stosowania GANSów dla upraw.
 • 00:49:50 – Relacja z 152 Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim. Informacja o utworzeniu przedstawicielstwa KFSSI w Ghanie. Prace KFSSI w zakresie stosowania GANSów przy usuwaniu nowotworów. Omówienie innych zastosowań GANSów w technologii plazmowej.
 • 01:02:30 – Cd. Omówienia 152 Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim przez p[pryzmat DUSZY Człowieka, który to obszar jest filarem podstaw technologii plazmowej. Interakcja DUSZY oraz SERCA.
 • 01:39:30 – Pytania i odpowiedzi; Życzenia Noworoczne.
Napisz komentarz (1 Komentarz)

18.12.2016 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacja ogólna oraz agenda spotkania
 • 00:10:00 – Sprawy organizacyjne Polskiej Grupy KFSSI. Informacja nt. prywatnych Studiów w KFSSI w języku polskim w roku 2017.
 • 00:23:00 – Technologia plazmowa w obszarze AGRO – prezentacja, dotycząca działań w obszarze upraw rolniczych oraz ogrodnictwa
 • 01:02:30 – Informacja dotycząca trzęsień Ziemi.
 • 01:14:00 – Relacja z 150 Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim.
 • 01:21:00 – WAŻNE ! Przekaz listu dr M.T. Keshe z 05 maja 2012 roku.
 • 01:31:40 do 01:35:30  – Przerwa – brak połączenia na skutek problemów technicznych.
 • 01:35:50 – C.d. Przekazu listu dr M.T. Keshe z 05 maja 2012 roku.
 • 01:41:25 – Pytania i odpowiedzi.
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

11.12.2016 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacja ogólna oraz agenda spotkania
 • 00:10:30 – Relacja z 148 Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim
 • 00:56:00 – SYSTEM BALANSUJĄCY  - relacja Mateusza ze swoich działań na bazie doświadczeń osób korzystających z jego Systemu.
 • 01:10:30 – Informacja Marcina  z Warsztatów budowy urządzeń plazmowych, które odbyły się w Dęblinie. Doświadczenia z GANsami.

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

04.12.2016 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacja ogólna oraz agenda spotkania
 • 00:10:30 – SYSTEM BALANSUJĄCY – RELACJA Agnieszki z działań w Systemie, zbudowanym przez Krzysztofa. Prezentacja obejmuje informacje na temat ilości osób, ich wieku, dolegliwości, z którymi pojawili się u Agnieszki oraz uzyskanych efektach. PIĘKNA praca Agnieszki, która daje zdrowie oraz radość ludziom. Kontakt do Agnieszki – dane zawarte są w filmie.
 • 00:24:30 – SYSTEM BALANSUJĄCY – opis doświadczeń bezpośrednio przez jednego z uczestników – Marka – przebywającego w Systemie u Agnieszki
 • 00:35:00 – SYSTEM BALANSUJĄCY – kolejna z uczestniczek spotkania Warsztatów Poszukiwaczy Wiedzy  – Grażyna – relacjonuje efekty swojego pobytu u Agnieszki, wyniki balansu jej ciała oraz pól magnetycznych w Systemie.
 • 00:41:00 – SYSTEM BALANSUJĄCY - relacja Mateusza ze swoich działań na bazie doświadczeń osób korzystających z jego Systemu. Piękna praca Mateusza. Kontakt do Mateusza: Kontakt - MATEUSZ.
 • 00:58:00 – Informacja Marcina  z Warsztatów budowy urządzeń plazmowych, które odbyły się w Dęblinie. BOX / SYSTEM BALANSUJĄCY; ciekawe doświadczenia z GANSami.
 • 01:08:00 – Relacja z 148 Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim. Działania KFssi w Ghanie. Informacja dotycząca badań laboratoryjnych GANSów.

WAŻNE !

Jeśli chcesz dowiedzieć się i o praktycznych zastosowaniach technologii plazmowej lub jeśli chcesz podzielić się swoimi pracami w obszarze tej technologii – Kfssi rozpoczyna cykliczne, publiczne spotkania Poszukiwaczy Wiedzy z całego Świata. Pierwsze spotkanie odbędzie się 12 grudnia 2016 r. o godz. 19:00 UTC. O szczegółach (link do logowania się na spotkanie oraz pozostałe) dowiesz się z naszej strony KFSSI.EDU.PL lub tutaj KFssi Polska. Przyjdź na spotkanie, dowiedz sie o działaniach ludzi na całym Świecie, przyłącz się do wspólnej wymiany doświadczeń. Pamiętaj - jest JEDNA PLANETA.

MAPA POKOJU – obecnie mamy miesiąc grudzień. Zajrzyj tutaj Link - omówienie MAPY POKOJU i przypomnij sobie informacje zawarte w tym filmie, począwszy od 10-tej minuty.

 • 01:31:00 – Wykład M.T. Keshe – fragment 148 Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim, przetłumaczonego na język polski. Jak ważne jest środowisko…  MEGA wiedza.

 

Powtarzamy naszą ogromną prośbę o wspieranie naszych działań i pomoc w tłumaczeniach materiałów z języka angielskiego - zaoferuj z DUSZY i przyłącz się do tłumaczeń – ułatwisz poznawanie wiedzy innym. Skontaktuj się z nami: KFssi Polska lub KFssi EDU Polska.

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

27.11.2016 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacja ogólna oraz agenda spotkania
 • 00:10:30 – Relacja z 147 Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim.Informacja dotycząca szkoleń KFSSI w obszarze AGRO. Jesteś rolnikiem? Jesteś ogrodnikiem? A może masz działkę, swój ogródek? Ten temat jest dla Ciebie. Poprzez zrozumienie, poznaj możliwości związane z zastosowaniem technologii plazmy do swoich działań.
 • 00:32:45 – Nowotwór / Rak w ujęciu plazmowym. Omówienie odchyleń w balansie pól magnetycznych Człowieka w kontekście manifestacji samego nowotworu przez fizyczność Człowieka.
 • 00:52:15 – Cd. 147. Workshop – systemy latające, spice ship.
 • 01:05:05 – Doświadczenie związane z gansami i interakcja pomiędzy nimi.
 • 01:15:00 – Informacja dotycząca trzęsień Ziemi w oparciu o przekaz z 147 Workshopu w języku angielskim.
 • 01:23:00 – Relacja Marcina z Warsztatów budowy urządzeń plazmowych, które odbyły się w Dęblinie. Doświadczenia z gansami, przeprowadzone na warsztatach . Dyskusja i  wymiana doświadczeń uczestników spotkania w związku z przedstawionym materiałem z Dęblina.
 • 01:47:00 – Pytania i odpowiedzi.

 

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

20.11.2016 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacja ogólna.
 • 00:10:15 – Sprawy organizacyjne Polskiej Grupy KFSSI. Tłumaczenia, tłumaczenia, tłumaczenia, tłummmm…. Liczymy, że pojawią się wkrótce TŁUMY dla wspierania tych prac…
 • 00:19:20 – SYSTEMY BALANSUJĄCE - omówienie zasady działania systemu w ujęciu plazmatycznym
 • 00:34:45 – Prezentacja SYSTEMU BALANSUJĄCEGO wykonanego przez Mateusza. Omówienie wystąpienia Marcina i Mateusza oraz prezentacji samego Systemu, na konferencji NTV we Wrocławiu.
 • 01:23:45 – MAGRAV – prezentacja przez Jana rozwiązań dotyczących urządzeń dla przetwarzania energii elektrycznej; omówienie schematów budowy, działania oraz uzyskanych efektów.
 • 01:48:30 – Pytania i odpowiedzi uczestników spotkania.
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

13.11.2016 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacja ogólna
 • 00:10:00 – Agenda spotkania.
 • 00:11:00 – SYSTEM BALANSUJĄCY – prezentacja Agnieszki, dotycząca wykorzystania SYSTEMU Krzysztofa. Informacja dotycząca rodzaju dolegliwości osób przebywających w Systemie, odczucia tych osób oraz wyniki i efekty. Zapraszamy do skorzystania z systemu – informacje kontaktowe w prezentowanym materiale..
 • 00:30:30 – WWW.KFSSI.EDU.PL – prezentacja dotycząca strony internetowej, aktualne działania na witrynie, aktualizacja informacji. Zajrzyj na stronę, wyraź swoją opinię, zaoferuj od siebie wspólne działanie. Powtarzamy naszą ogromną prośbę o wspieranie naszych działań i pomoc w tłumaczeniach materiałów z języka angielskiego - przyłącz się do tłumaczeń – ułatwisz poznawanie wiedzy innym.
 • 00:46:00 – Informacje dotyczące trzęsień Ziemi.
 • 00:53:30 – Informacje dotyczące nauczania dzieci, których rodzice studiują w KFSSI.
 • 00:56:30 - Relacja z 145 Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim – na podstawie ostatniego Workshopu, omówienie zagadnienia związanego z Space Ship’em.
 • 01:16:00 – Ogłoszenie – Warsztaty z budowy MAGRAVa – Dęblin - listopad/grudzień 2016 r.
 • 01:18:30 – Pytania i odpowiedzi – m.in. prezentacja przez jednego z uczestników spotkania systemu balansującego zbudowanego z układu rurek wypełnionych ciekłą plazmą CO2.

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

06.11.2016 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Sprawy organizacyjne oraz bieżące informacje z prac Polskiej Grupy KFSSI  - powtarzamy naszą ogromną prośbę o wspieranie naszych działań i pomoc w tłumaczeniach materiałów z języka angielskiego - przyłącz się do tłumaczeń – ułatwisz poznawanie wiedzy innym. Informacja o darmowym programie nauczania dla lekarzy, weterynarzy i osób zajmujących się medycyną alternatywną oraz rolników.
 • 00:14:15 – Informacja z 144 Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim – na podstawie ostatniego Workshopu, szerokie omówienie zagadnienia związanego z otrzymywaniem trytu (izotop wodoru).
 • 01:12:30 – SYSTEM BALANSUJĄCY Krzysztofa od Mateusza trafił teraz do Agnieszki. Relacja Agnieszki z kilkudniowej współpracy z osobami, które pojawiły się u niej, aby skorzystać z systemu. Obecnie system jest w Swarzędzu koło Poznania - ZAPRASZAMY do skorzystania - dane kontaktowe w filmie.
 • 01:31:00 – Pytania i odpowiedzi uczestników spotkania. m.in. - Sposób łączenia cewek w systemie balansującym. 01:35:00 – Do czego w praktyce można wykorzystać produkowanie plazmatycznego trytu oraz hemoglobiny.
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

30.10.2016 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Sprawy organizacyjne oraz bieżące informacje z prac polskiej Grupy KFSSI  - wspieraj działania i jeśli znasz język angielski, przyłącz się do tłumaczeń – zaoferuj z DUSZY. Chcesz podjąć specjalistyczną wiedzę bezpośrednio u źródła w KFSSI - zapisz się na Darmowy Program Nauczania dla lekarzy, weterynarzy,  osób zajmujących się medycyna alternatywną oraz rolników. 
 • 00:13:45 – Informacje z 143 Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim – MAPA POKOJU, Rada Ziemi – informacja dotycząca przedstawicieli poszczególnych kontynentów Ziemi. MIŁOŚĆ, BRAK OSĄDÓW, POŁĄCZENIE, OFEROWANIE Z DUSZY.
 • 00:34:25 – Informacje dotyczące trzęsień Ziemi.
 • 00:47:30 – SYSTEM BALANSUJĄCY – kolejne wiadomości Mateusza z jego współpracy z osobami przebywającymi w Systemie zbudowanym przez Krzysztofa. Mateusz opisuje doświadczenia osób z takimi dolegliwościami, jak: bóle głowy, serce, tarczyca, układ trawienny, wzrok, cukrzyca, rak jelita, rak trzustki, borelioza. Wspaniałe działania Mateusza.
 • 01:32:00 – SYSTEM BALANSUJĄCY działający na odległość – opis doświadczeń ze współpracy z osobą przebywającą w innym miejscu w Polsce. Grupa osób z terenu całej Europy, poprzez interakcje pól magnetyczno-grawitacyjnych dokonuje balansowania, analogicznie, jak System zbudowany z materii. Kolejne PIĘKNE doświadczenie - OFEROWANIE z DUSZY. 
 • 01:39:30 – Informacje dotyczące strony internetowej www.kfssi.edu.pl - miejsce, w którym znajdziesz wszelkie aktualne informacje z polskiej Grupy KFSSI. Chcesz podzielić się z innymi - przyłącz się do prac nad tworzeniem tej witryny internetowej i skontaktuj sie z nami. Zapraszamy.
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

26.10.2016 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacja ogólna
 • 00:09:30 – Informacje z 142 Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim – bieżące tłumaczenie rozmowy Nauczyciela  Polskiej Grupy KFSSI Pawła Braszki z dr M.T. Keshe – opis działań Pawła oraz jego żony w SYSTEMIE BALANSUJĄCYM / BOX i bezpośrednie odniesienie do tego przypadku oraz nauczanie w tym kontekście dr M.T. Keshe
 • 00:48:50 – Informacja Mateusza dotycząca jego wspaniałej współpracy z osobami przebywającymi w SYSTEMIE BALANSUJĄCYM Krzysztofa. Opis przypadków osób z nowotworami. Mateusz już kilka tygodni w cudowny sposób bezwarunkowo oferuje z DUSZY i udostępnia SYSTEM BALANSUJĄCY. PIĘKNE.
Napisz komentarz (1 Komentarz)

23.10.2016 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 – Prezentacja ogólna
 • 00:08:45 – Informacja dotycząca Warsztatów i Szkolenia z budowy urządzeń w Technologii KFSSI oraz wytwarzania GANSów
 • 00:14:45 – Prośba polskiej Grupy KFSSI o wspieranie działania i jeśli znasz język angielski, przyłącz się do tłumaczeń – zaoferuj z Duszy - ułatwisz poznawanie wiedzy innym; Informacja o Darmowym Programie Nauczania dla lekarzy, weterynarzy,  osób zajmujących się medycyna alternatywną oraz rolników; polska strona studentów KFSSI www.kfssi.edu.pl
 • 00:19:00 – Informacje z 142 Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim – Konferencja w Ghanie; SYSTEM BALANSUJĄCY dr Rodrigo Vidosola
 • 00:32:00 – Ważne – dwie drogi dla zrozumienia – MATERIA, czy stricto PLAZMA
 • 00:34:00 – Informacja z 142 Workshop - SYSTEM BALANSUJĄCY / BOX – oferowanie. Czym jest nowotwór. Fizyczność i emocje, a pola magnetyczno-grawitacyjne. Balans DUSZA <-> FIZYCZNOŚĆ
 • 00:49:30 – SYSTEM BALANSUJĄCY – informacja Mateusza nt. doświadczeń z przebywania w Systemie Balansującym.

Do końca tego tygodnia System jest jeszcze u Mateusza – możesz z niego skorzystać. Szczegóły tutaj:  http://kfssi.edu.pl/index.php/ogloszenia/12-pomoge/2-system-balansujacy

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

20.10.2016 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania.

Gość spotkania - Mario Trane.

Spotkanie jest zwartą w całości prezentacją zrozumienia zagadnień Technologii KFSSI, prowadzoną przez samego Mario, studenta KFSSI. W swojej prezentacji Mario odnosi się do zrozumienia w takich obszarach, jak

 • Kwiat Życia (Flower of Life)
 • Dźwięki i muzyka
 • Interakcja pól magnetyczno-grawitacyjnych w odniesieniu bezpośrednio do geometrii Kwiatu Życia
 • Struktura Wszechświata.

Planowane jest kolejne spotkanie z Mario w najbliższym czasie. Jeżeli zainteresowały Cię sprawy poruszane na bieżącym spotkaniu zadaj pytanie, a my przekażemy je Mario, aby omówił inetresujące Cię zagadnienie w kolejnej części.

Do zadania pytania możesz wykorzystać opcje komentarzy bezpośrednio pod tym materiałem.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

16.10.2016 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 - Sprawy organizacyjne
 • 00:09:50 - Informacja o Darmowym Programie Nauczania dla lekarzy, weterynarzy i osób zajmujących się medycyną alternatywną, a także odrębnym Darmowym Programie Nauczania dla rolników
 • 00:14:50 - Informacje z 141 Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim – połączenie naszego aminokwasu ze strukturą środowiska; wytwarzanie hemoglobiny i możliwości  jej wykorzystania
 • 00:40:30 - Prezentacja systemu stworzonego do pozyskiwania hemoglobiny
 • 00:48:00 - Reaktory bezprzewodowe – prezentacja systemu stworzonego z czterech reaktorów (podstawą są tzw. kosiarki)
 • 01:09:50 - SYSTEM BALANSUJĄCY – Informacje Mateusza o wykorzystaniu w praktyce systemu stworzonego przez Krzysztofa. W udostępnionym dla wszystkich systemie znalazły się osoby m.in. z problemami kręgosłupa, łuszczycą skóry, przeziębieniem, częściowym paraliżem, nadwyrężonym kręgosłupem w jego części środkowej, dusznościami, a także osób zdrowych. Jeśli chcesz skorzystać z systemu - tutaj zaproszenie od Mateusza http://kfssi.edu.pl/index.php/ogloszenia/12-pomoge/2-system-balansujacy
 • 02:21:00 - Dyskusja uczestników spotkania oraz pytania i odpowiedzi
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

09.10.2016 r. Publiczne Nauczanie w języku polskim

Tematyka spotkania:

 • 00:00:00 - Sprawy organizacyjne polskiej Grupy KFSSI
 • 00:23:00 - Informacje z 140 Warsztatu Poszukiwaczy Wiedzy w języku angielskim
 • 00:23:30 - Wszechświat, a struktura człowieka; Omówienie zagadnień dotyczących polaryzacji Ziemi
 • 00:36:15 - SPACESHIP – informacja o pracach i doświadczeniach w tym obszarze
 • 00:57:30 - Informacja dotycząca piramid na Ziemi oraz omówienie systemów MAGRAVów, które obecnie stworzyli ludzie
 • 01:24:25 - WODA – alkaliczny system z kryształem do naszych domów, ogrodnictwa, rolnictwa, itd.
 • 01:27:20 - SYSTEM BALANSUJĄCY – PIĘKNA Informacja o usunięciu u osoby guza o wielkości 5,5 cm
 • 01:30:15 - Dyskusja uczestników spotkania; pytania i odpowiedzi  (m.in. : ORZEWANIE PLAZMOWE – informacje dla przeprowadzenia swoich doświadczeń; SMOG ELEKTROMAGNETYCZNY - Sposoby ochrony)

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Podkategorie

© 2017 Strona Studentów KFSSI PL