Lokalizacje Systemów Balansujących w Polsce (kliknij w mapę):

Systemy w Polsce

 

Opis budowy Dużego Systemu Balansującego

(na podstawie BLUE Print’a z KF Spaceship Insititute)

 

Systemy balansujące, zaproponowane przez Keshe Foundation działają w oparciu o działanie wolnej plazmy; pól magnetyczno-grawitacyjnych.

System balansujący służy do uruchomienia procesu balansu struktury fizycznej poprzez zharmonizowanie pół magnetyczno-grawitacyjnych i doprowadza do powstawania zrównoważonej wolnej plazmy w każdym aminokwasie struktury fizycznej. Dzięki temu procesowi, struktura fizyczności powraca do pierwotnego stanu zdrowia.

                                                                              

Budowa Systemu opiera się na odpowiednio zaprojektowanych, wykonanych i zamontowanych miedzianych cewkach, które w procesie ich przygotowywania są poddane procesowi powlekania warstwą nano. Jest to tzw. nanocouting.

Na poniższym rysunku pokazana jest budowa oraz połączenie cewek, używanych w Systemach Balansujących, montowanych na ścianach Systemu.

 

 

 

 System balansujący rys 01

 

 

Do budowy Systemu Balansującego wykorzystujemy - na każdej ze ścian - 6 lub więcej takich cewek.

Na podstawie doświadczeń, obecnie Systemy składają się najczęściej z 10 cewek na każdej z jego ścian. Łącznie więc w Systemie mamy 20 cewek.

Ich rozmieszczenie (wysokość zamontowania) wiąże się bezpośrednio z budową ciała człowieka, i tak:

  •        6 cewek na każdej ze ścian obejmuje swoim działaniem przede wszystkim tułów człowieka,
  •        4 cewki z każdej strony obejmują swoim działaniem przede wszystkim nogi, odpowiednio obszar ud oraz łydek.

Powyżej znajduje się więc wyjaśnienie, dlaczego ilość 6-iu cewek, to minimum przy takim Systemie.

 

W jaki sposób wytwarzane są pola magnetyczno-grawitacyjne w Systemie?

 

Naturalnie, plazma w samym Systemie, wytwarzana jest już w samych cewkach, dzięki ich odpowiedniej budowie, określonej ilości zwojów oraz sposobie podłączenia cewki magnetycznej z grawitacyjną. W Systemie Balansującym wywoływany jest przepływ pól magnetyczno-grawitacyjnych pomiędzy jego dwiema ścianami. Dlatego też, aby aby stworzyć różnicę potencjałów dla wywołania przepływu tych pól, na jednej z nich, stosowane są baterio-kondensatory. Baterio-kondensatory wywołują plazmę już na swoim na swoim wyjściu i dzięki temu stanowią dodatkowe ‘zasilanie’ plazmowe dla pozostałej części Systemu. Dalej, pole magnetyczno-grawitacyjne (M-G) z baterio-kondensatorów wchodzi bezpośrednio w interakcję z polem M-G samych cewek, a tym samym, zwyczajnie, wzmacnia je. To powoduje inicjowanie procesu przepływu pól do przeciwległej ściany.

Schemat budowy oraz połączeń, przedstawiający baterio-kondensatory, stosowane w Systemie przedstawiony jest na rysunku poniżej.

 System balansujący rys 02

 

Na drugiej, przeciwległej ścianie Systemu, zamontowane są cewki bez baterio-kondensatorów, tak więc w tym momencie, posiadając różnicę potencjałów pól M-G wywoływany jest przepływ pola pomiędzy ścianami Systemu, które to pole przechodzi przez strukturę fizyczną Człowieka, przebywającego w Systemie.

Wykorzystywana jest w tym miejscu podstawowa zasada przepływu w plazmie: większy ‘karmi’ mniejszego, czy silniejszy ‘daje’ słabszemu. Oczywiście, po tym, jak ‘mniejszy’ odbierze od ‘silniejszego’, następuje oddanie z powrotem odpowiedniej części pól M-G i w ten prosty sposób powstaje przepływ pól M-G. Silniejszy i słabszy w tym miejscu odnosi się do ścian Systemu.

System balansujący rys 03

Tak więc, pomiędzy ścianami Systemu wywoływany jest przepływ pól M-G.

W momencie, kiedy w Systemie pojawia się Człowiek, pomiędzy jedną ścianą Systemu, a drugą powstaje ‘imbalans’ (zachwiana równowaga w pierwotnym przepływie pól M-G), wywołany bezpośrednio strukturą fizyczną danej osoby. W ten sposób przepływ pól pomiędzy ścianami Systemu, zostaje zmieniony/naruszony.

Ten ‘imbalans’ odpowiada indywidualnej, osobistej strukturze danej osoby i cewki umieszczone w ścianie odbierającej pola M-G, otrzymują informacje, które bezpośrednio wskazują na określone zmiany w strukturze fizycznej tej osoby. Innymi słowy, odbierana jest informacja o zmianach w organizmie danej osoby.

Tutaj (w technologii plazmowej), organizm osoby rozumiany jest przez strukturę GaNSów, jaka tworzy ciało Człowieka.

Aby dochodziło do zbalansowania pól M-G, na ścianie odbierającej, umieszczone są tunelowe Healt Pen’y, których zadaniem jest odbiór i oddanie do środowiska nadmiaru energii wynikającej z przepływu pól M-G poprzez strukturę fizyczną człowieka.

Jeden z Tych Health Pen’ów jest dodatkowo zanurzony w roztworze GaNSów soli (H2O + NaCl). W tym roztworze, ze względu na właściwości tego GaNSu, następuje zbalansowanie, poprzez odbiór nadmiaru energii pola, wywołanego zmianą wprowadzoną przez daną osobę, przebywającą w Systemie i przepływ nadmiaru energii do tego GaNSu. W związku z tym, że przepływ pól M-G w Systemie jest ciągły, w ten właśnie sposób następuje balansowanie organizmu danej osoby i powrót poszczególnych cząsteczek/molekuł GaNSów struktury fizycznej człowieka do stanu wzorcowego.

Rysunek, który przedstawia budowę Haelth Pen’ów zamieszczono poniżej.

 

 System balansujący rys 04

 

Kask w Systemie Balansującym.

Kask stanowi dopełnienie w Systemie, działając bezpośrednio w obszarze emocjonalnym. Kask zbudowany jest w ten sposób, że wykorzystywanych jest łącznie 12 cewek, po 6 – odpowiednio z lewej i prawej jego strony. W związku z tym, że o prawidłowości struktury fizycznej człowieka bezpośrednio decydują jego emocje, poprzez wykorzystanie kasku uzyskujemy sterowanie procesem balansu w oparciu o strukturę emocjonalną danej osoby

Cewki, wykorzystane w kasku są zbudowane oraz podłączone analogicznie, jak pozostałe cewki w Systemie. Ich budowa różni się tylko ilością zwojów (są odpowiednio mniejsze). Podłączenie oraz połączenia pomiędzy cewkami są takie same, jak na ścianach Systemu.

Liczbę zwojów cewek na kasku można dobrać empirycznie do wielkości samego kasku z zachowaniem wielokrotności ‘9-ki’, np. odpowiednio: większa – 81 (8+1=9) i mniejsza - 54 (5+4=9).

 System balansujący rys 05 

 

Ostatni rysunek w tym artykule, przedstawia układ połączeń poszczególnych elementów składowych oraz połączenia pomiędzy ścianami Systemu Balansującego. Schemat połączeń nie jest skomplikowany, a całość należy wykonać, zachowując podstawową zasadę łączenia poszczególnych elementów składowych - „plus” z „plusem” oraz „minus” z „minusem”. Całość jest zaznaczona odpowiednio kolorami na poniższym rysunku.

 

 

 System balansujący rys 06

 

 !!! WAŻNE

W przypadku tworzenia urządzeń, GaNSów, czy jakichkolwiek innych elementów w Technologii Plazmowej (również przy budowie Systemu Balansującego), priorytetem jest INTENCJA zgodna z ETOSEM Fundacji, określona przez wykonującego urządzenie podczas jego budowy, a także na etapie samego już działania.

 

Tak więc, podpisanie Traktatu Pokojowego, może być pierwszym krokiem, jaki warto wziąć pod uwagę po podjęciu zamiaru o rozpoczęciu swoich działań. Działań zarówno w obszarze tworzenia, jak i samego korzystania z technologii, jaką dostarcza nam Fundacja KFssi.

Zachęcamy więc do pobrania treści, wydrukowania i podpisania Traktatu Pokojowego już dzisiaj. Tutaj znajdziesz jego treść: Traktat Pokojowy.

 

Cały Blue Print, dotyczący Systemu Balansującego zawarty jest na stronie Instytutu Kosmicznego Keshe: https://blueprint.keshefoundation.org/, 

a bezpośrednie linki do tych materiałów zamieszczone są poniżej:

https://blueprint.keshefoundation.org/blueprint.php

https://blueprint.keshefoundation.org/assets/bdocs/5KFPID.zip

 

W przypadku pytań zapraszamy na cotygodniowe Warsztaty Poszukiwaczy Wiedzy, które organizowane są w każdy czwartek o godz. 19:00 na kanale ZOOM https://spaceshipinstitute.zoom.us/j/756427144 lub na codzienne ‘Plasmachaty’, rozpoczynające się codziennie od godz. 20-ej na ZOOMie pod adresem: https://zoom.us/j/8342246046.

 

 

Nie masz uprawnień, aby dodawać komentarze.

Komentarze obsługiwane przez CComment

© 2017 Strona Studentów KFSSI PL